โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน "อุทยานแห่งชาติผาแต้ม"จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน วนอุทยานน้ำตกผาหลวงอุบลราชธานี

วันที่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ในท้องที่บ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ประมาณ 11,375 ไร่

 

 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  "อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ" ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ทำเนียบผู้บริหาร