เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 คณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นำทีมโดยนายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฯ ร่วมกับคณะทำงานฯ ลงตรวจติดตามเร่งรัดฯ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายธนูสินธ์  ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับคณะฯ

 

 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 คณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นำทีมโดยท่านสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฯ ลงติดตามในพื้นที่จังหวัดยโสธร

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 คณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กำหนดนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2565  ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู หัวหน้าคณะทำงานฯ นำคณะทำงานลงตรวจติดตามในพื้นที่

 

วันที่  25 มกราคม  2565 ลงพื้นที่นิเทศและตรวจติดตามในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร