การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

20-10-2559 Written by 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

Read 853 times Last modified on วันอังคาร, 24 ตุลาคม 2560 09:31
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร