การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

09-10-2564 Written by 

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

Read 120 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร