การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

09-10-2564 Written by 

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 
 
 
 
Read 141 times Last modified on วันเสาร์, 09 ตุลาคม 2564 21:22
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร