การประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

21-10-2564 Written by 

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดฯ ให้กลุ่มจังหวัดฯ สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคล่องตัว ประกอบกับเพื่อเตรียมการสำหรับการขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีต่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

Read 84 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564 19:32
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร