โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผล การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

02-02-2565 Written by 

เมื่อวันที่ 19 - 21 มกราคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท และโรงแรมพีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในเรื่องการประเมินผลการดำเนินโครงการ และให้แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

Read 42 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 03 กุมภาพันธ์ 2565 09:15
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร