การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ก่อนการดำเนินการ

02-02-2565 Written by 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กำหนดนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2565  ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู หัวหน้าคณะทำงานฯ นำคณะทำงานลงตรวจติดตามในพื้นที่

 

วันที่  25 มกราคม  2565 ลงพื้นที่นิเทศและตรวจติดตามในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

Read 42 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 03 กุมภาพันธ์ 2565 09:19
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร