คณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจัีงหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

02-02-2565 Written by 

 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 คณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นำทีมโดยท่านสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฯ ลงติดตามในพื้นที่จังหวัดยโสธร

 

 

 

Read 54 times Last modified on วันพุธ, 02 กุมภาพันธ์ 2565 16:36
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร