คณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจัีงหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

02-02-2565 Written by 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 คณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นำทีมโดยนายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฯ ร่วมกับคณะทำงานฯ ลงตรวจติดตามเร่งรัดฯ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายธนูสินธ์  ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับคณะฯ

 

Read 55 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 03 กุมภาพันธ์ 2565 09:02
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร