การเปิดตรวจรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

03-02-2565 Written by 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางพุทธวรรณ  วงศ์วรรณา ได้เข้าเปิดตรวจรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายไพฑูนย์  พรหมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ และนายครรชิต  ชิงจันทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้การต้อนรับและรับทราบการเปิดตรวจดังกล่าว ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

Read 98 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 03 กุมภาพันธ์ 2565 14:06
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร