สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 เข้าพบหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

08-02-2565 Written by 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 นำโดยท่านนเรฐ  จิตรชื่น พร้อมคณะฯ ได้เข้าพบนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการหารือและแจ้งการเข้าตรวจสอบผมสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงะุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล

 

 

 

 

Read 50 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร