การเปิดตรวจสอบสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ฯ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

08-02-2565 Written by 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดภาตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมเปิดตรวจ การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งบประมาณประจำปี 2561 - 2563 โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายนเรฐ  จิตรชื่น  ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการการประชุม 

 

 

 

 

 

Read 44 times Last modified on วันอังคาร, 08 กุมภาพันธ์ 2565 10:41
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร