การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

23-02-2565 Written by 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แทนผู็ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 110 times Last modified on วันพุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2565 16:28
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร