ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศราฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด)

24-02-2565 Written by 

เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุม่จังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในการประชุม

 

 

Read 70 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 17:03
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร