ประชุมงานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

22-03-2565 Written by 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ร่วมประชุมในการให้ความคิดเห็นร่วม กับบริษัทที่ปรึกษาในการดำเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2                โดยมีนายทรงพล  วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

Read 52 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร