ประชุมรับมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

22-03-2565 Written by 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนมีนาคม 2565 ผ่านระบบ VCS ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

Read 103 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร