การลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

22-03-2565 Written by 

วันที่ 22 มีนาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ลงพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการจากงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ฯ โครงการศูนย์ดาราศาสตร์ ในการเตรียมการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้เกิดประโยนช์ตามวัตถุประสงค์ และเตรียมการโอนสินทรัพย์เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการต่อไป โดยมี นายพนัส  จันทร์คำ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นำทีมงานในการขับเคลื่อนในครั้งนี้

 

 

 

 

Read 92 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร