การประชุมหารือและติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ

30-03-2565 Written by 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม POC กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการหารือและติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 2 โครงการ กับจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้การอนุมัติโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี โครงการชลประทานศรีสะเกษ

 

 

 

 

Read 56 times Last modified on วันพุธ, 30 มีนาคม 2565 10:08
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร