การประชุม คณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

21-04-2565 Written by 

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านโปรแกรม webex ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะเลขานุการ ก.บ.ก. เป็นประธานคณะทำงานฯ ในการติดตามการดำเนินงานในการสะสางสินทรัพย์คงค้างของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ได้มอบอำนาจให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดไปดำเนินการ

 

 

Read 47 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร