การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด Featured

10-05-2565 Written by 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2565 ในการเร่งรัดติดตามการดำเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของการกันเงินงบประมาณ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ โดยมีท่านสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะทำงานเป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

Read 90 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร