การประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 Featured

10-05-2565 Written by 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 ได้ประชุมเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ให้กับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

  

Read 105 times Last modified on วันจันทร์, 19 กันยายน 2565 15:55
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร