กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกรกฎาคม) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) Featured

20-09-2565 Written by 

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกรกฎาคม) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

Read 16 times Last modified on วันพุธ, 21 กันยายน 2565 13:53
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร