การประชุมปิดตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 Featured

21-09-2565 Written by 

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมปิดตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

Read 48 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร