การประชุมปิดการตรวจสอบเรื่องการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากลของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 Featured

22-09-2565 Written by 

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมปิดการตรวจสอบเรื่องการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากลของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

Read 35 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร