การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติภายใต้พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริการงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 Featured

28-09-2565 Written by 

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมซักซ้อมการปฏิบัติภายใต้พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริการงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 59 times Last modified on วันพุธ, 28 กันยายน 2565 14:50
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร