ผู้ว่าราชการจังหวัด นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ได้เดินทางไปกราบลาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง Featured

04-10-2565 Written by 

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ได้เดินทางไปกราบลาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดมณีมหาวนาราม เวลา 15.30 น. กราบลาพระเจ้าใหญ่อินแปลง ณ วัดมหาวนาราม เนื่องในโอกาสที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีบุคลากร สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมอำนวยความสะดวก

 

 

 

 

 

 

 

Read 33 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร