การประชุมติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (อุบลราชธานี) Featured

31-10-2565 Written by 

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (อุบลราชธานี) ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

Read 26 times Last modified on วันจันทร์, 31 ตุลาคม 2565 11:58
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร