ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Featured

16-11-2565 Written by 

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตรวจสอบตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา แผนงานโครงการและคำของบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

Read 42 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร