การบรรยายสรุป เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการเดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Featured

22-12-2565 Written by 

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้บรรยายสรุป เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ในการเดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 

 

 

 

Read 6 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2565 13:26
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร