ประชุมจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ครั้งที่ 1/2566 Featured

06-01-2566 Written by 

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

Read 24 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร