การประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการ ของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 Featured

01-03-2566 Written by 

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการ ของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

Read 17 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร