ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Featured

27-03-2566 Written by 

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

 

 

 

 

 

Read 17 times Last modified on วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566 15:29
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร