สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของกลุ่มจังหวัดและสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ WebEx) Featured

03-04-2566 Written by 

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของกลุ่มจังหวัดและสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ WebEx) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

Read 43 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร