เช้าวันนี้ ( 2 ต.ค.64) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี สักการะศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย ประจำศาลากลางจังหวัด และกราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา ที่ห้องปฎิบัติราชการ เพื่อความเป็นเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เซ็นแฟ้มเอกสาร ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการประชุม (2)

1.ผลการประชุมของนายกรัฐมตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคเกตรกร ฯ

2.ผลการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระหว่างวันที่ 13 - 23 กรกฎาคม 2561

3.แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร  

You are here:   Homeข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศค่าจ้างเหมาบริการ และการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย