Print this page

ประกาศค่าจ้างเหมาบริการ และการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

06-06-2559 Written by 

 

ประกาศค่าจ้างเหมาบริการ และการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

Read 2051 times Last modified on วันจันทร์, 12 กันยายน 2559 16:22
Rate this item
(0 votes)