HOT NEWS
Thailand 4.0: Thailand 4.0 การประชุมคณะกรรมการบ: การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด กำหนดการร่วมบำเพ็ญกุ: ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระป ประกาศค่าจ้างเหมาบริ:   ประกาศค่าจ้างเหมาบริการ และการปฏ โครงการพัฒนาแหล่งท่อ: โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได โครงการพัฒนาแหล่งท่อ: โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาต โครงการพัฒนาแหล่งท่อ: โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได โครงการพัฒนาแหล่งท่อ: โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได โครงการพัฒนาแหล่งท่อ: โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได โครงการพัฒนาศักยภาพก: โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภั

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

กำหนดการร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภฺิธรรมถวาย…

17-10-2559 Hits:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

กำหนดการร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภฺิธรรมถวายพระบรมศพเพิ่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุุณและร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตกำหนดการร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภฺิธรรมถวายพระบรมศพเพิ่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุุณและร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต

Read more

ประกาศค่าจ้างเหมาบริการ และการปฏิบัติงาน…

06-06-2559 Hits:693 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

ประกาศค่าจ้างเหมาบริการ และการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  ประกาศค่าจ้างเหมาบริการ และการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Read more

ท่าฟ้อนรำ “จตุอัตลักษณ์ราษฎร์ภักดีจักรีว…

24-10-2554 Hits:308 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

ท่าฟ้อนรำ “จตุอัตลักษณ์ราษฎร์ภักดีจักรีวงศ์”

ท่าฟ้อนรำ “จตุอัตลักษณ์ราษฎร์ภักดีจักรีวงศ์” ข่าวประชาสัมพันธ์ /กิจกรรมจังหวัด

Read more

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

24-10-2554 Hits:477 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี                         ขอชวนประชาชนร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2559 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2559 ที่ทุ่งศรีเมือง (ไฮไลท์สำคัญคือวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เป็นวันแสดงขบวนแห่เทียนช่วงเช้าเวลา 08.00-12.00 น. และขบวนแห่ช่วงเย็นเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป กับประกอบแสง-สี ภาคกลางคืน)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี" ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2559 ณ ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง...

Read more

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด…

20-10-2559 Hits:45 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Meeting:::0:0{/gallery}

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได…

03-06-2559 Hits:281 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน "อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร"

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  "อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร"วันที่27 พฤษภาคม 2559 ท้องที่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาต…

03-06-2559 Hits:53 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได…

03-06-2559 Hits:363 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน "อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ"

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  "อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ" ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได…

03-06-2559 Hits:293 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน วนอุทยานน้ำตกผาหลวงอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน วนอุทยานน้ำตกผาหลวงอุบลราชธานี วันที่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ในท้องที่บ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ประมาณ 11,375 ไร่    

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได…

03-06-2559 Hits:225 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน "อุทยานแห่งชาติผาแต้ม"

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน "อุทยานแห่งชาติผาแต้ม"จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภั…

03-06-2559 Hits:340 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน (๒๕๕๙)

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน (๒๕๕๙) ณ เลขที่ 12/4 ถ.สถิตย์วิมานกาล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

Read more

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะล…

23-09-2557 Hits:226 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ (๒๕๕๘)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ (๒๕๕๘) วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ  กลุ่มวิสาหกิจบ้านม่วงฮี  ต.ดอนจิก  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

Read more

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแป…

11-01-2557 Hits:340 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ ๒๕๕๘

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ ๒๕๕๘ วันที่26 พฤษภาคม 2559  

Read more

งานถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

29-08-2556 Hits:419 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

งานถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

งานถวายพระพร  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2556

Read more

คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ วันที่ 27…

20-08-2556 Hits:1006 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม ปทุมวรราชชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบล

คณะกรรมการ  กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ  วันที่ 27 มิถุนายน  2559 เวลา 13.00 น.  ที่ห้องประชุม  ปทุมวรราชชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบล {gallery}kro:::0:0{/gallery}

Read more

จังหวัดยโสธร:ร่วมงานถวายราชสักการะวันสมเ…

18-08-2556 Hits:307 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

จังหวัดยโสธร:ร่วมงานถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์

จังหวัดยโสธร ร่วมงานถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๖  วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมวิถีอีสาน จังหวัดยโสธร

Read more

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง…

05-03-2556 Hits:355 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  

Read more

ประชุมทบทวนถอดบทเรียนในการดำเนินการตามแผ…

05-03-2556 Hits:625 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมทบทวนถอดบทเรียนในการดำเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

ประชุมทบทวนถอดบทเรียนในการดำเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2557-2560 และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ พ.ศ.2561-2564  วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ห้องปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลกลางจังหวัดอุบลราชธานี

Read more


boss1


Boss2 


boss3


boss4

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์