การประชุมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Featured

26-09-2565 Written by 

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 95 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร