การประชุมคณะทำงานที่ปรึกษา ด้านกฎหมายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2565 Featured

20-10-2565 Written by 

วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะทำงานที่ปรึกษา ด้านกฎหมายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่2/2565 ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ (POC)

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

Read 135 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร