ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC) Featured

26-07-2566 Written by 

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

Read 61 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร