ประชุมคณะทำงานศึกษาและจัดทำแนวทางโครงข่ายคมนาคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 Featured

11-08-2566 Written by 

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะทำงานศึกษาและจัดทำแนวทางโครงข่ายคมนาคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 67 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร