การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2 Featured

16-08-2566 Written by 

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการ ที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 69 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร