มติคณะรัฐมตรี ในคราวประชุมนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2561

25-08-2561 Written by 

รายงานการประชุม (2)

1.ผลการประชุมของนายกรัฐมตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคเกตรกร ฯ

2.ผลการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระหว่างวันที่ 13 - 23 กรกฎาคม 2561

3.แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

 

 

Read 10444 times Last modified on วันเสาร์, 25 สิงหาคม 2561 10:36
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร

You are here:   Homeข่าวประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมตรี ในคราวประชุมนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2561