ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10-09-2561 Written by 

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read 644 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร

You are here:   Homeข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณกับ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2