เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (2566 - 2570)

21-12-2564 Written by 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี) ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570

Read 537 times Last modified on วันอังคาร, 21 ธันวาคม 2564 09:44
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร

You are here:   Homeข่าวประชาสัมพันธ์เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (2566 - 2570)