ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 Featured

24-11-2566 Written by 

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายกตเวที เจริญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตที่ 2 เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 24 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร

You are here:   Homeข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2