ประชุมปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 Featured

11-01-2567 Written by 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดการประชุมปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยได้รับการประสานจาก นางอุสาน บุญแก้ว นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) และเชิญหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจสอบ ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

Read 14 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร

You are here:   Homeข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2