ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการประชุม (2)

1.ผลการประชุมของนายกรัฐมตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคเกตรกร ฯ

2.ผลการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระหว่างวันที่ 13 - 23 กรกฎาคม 2561

3.แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

 

 

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

 

ทำเนียบผู้บริหาร  

You are here:   Homeข่าวประชาสัมพันธ์