คณะกรรมการ  กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ  วันที่ 27 มิถุนายน  2559 เวลา 13.00 น.  ที่ห้องประชุม  ปทุมวรราชชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบล

จังหวัดยโสธร ร่วมงานถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๖  วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมวิถีอีสาน จังหวัดยโสธร

ประชุมทบทวนถอดบทเรียนในการดำเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2557-2560 และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ พ.ศ.2561-2564 

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ห้องปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลกลางจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

 

ทำเนียบผู้บริหาร